Przesłanie:

WW II Polish Army Historical Association (PAHA) jest zarejestrowaną korporacją w stanie Illinois o federalnym statusie organizacji niedochodowej.  Dedykujemy swoją działalność w uhonorowanie pamięci weteranów 2 wojny światowej i wkładu Polskich Sił Zbrojnych w zwycięstwo w drugiej wojnie światowej. Naszą misją jest zachowanie pamięci, pomników i tradycji tego okresu poprzez działalność edukacyjną i widowiskową taką jak jak prezentacja szkolne, rekonstrukcje bitewne, udział w paradach i innych wystąpieniach publicznych...(Ze statutu Stowarzyszenia).

We Honor our Veterans

We Honor our Veterans

We salute them on every Memorial Day

Memorial Day

Memorial Day

21-gun salute

21-gun salute

21-gun salute

On Veterans Day

On Veterans Day

Assisting veterans on Last Jurney

Assisting veterans on Last Jurney

Farewell

Farewell

with WW II 12 Lancers Regiment Veteran

Meeting Veterans

Meeting Veterans

Medal of Honor recipient Mr. Allen J. Lynch

Visiting schools

Visiting schools

On several "Live History" presentations

And another school...

And another school...

Presentations and  Exhibitions

Presentations and Exhibitions

At Oak Park Public Library

With WW II Veterans

With WW II Veterans

On 3rd May Parade

On 3rd May Parade

Down town Chicago

....another Parade

....another Parade

and another...

and another...

or public shows

or public shows

W dziesiątą rocznicę formalnego zarejestrowania PAHA, dzięki staraniom członków i ofiarności zaprzyjaźnionych organizacji, sztandar PAHA został wykonany w kraju i oficjalnie wręczony przez Matkę chrzestną Panią Annę Marię Anders (córkę gen. Wł.Andersa) i Ojca chrzestnego ppłk. Ryszarda Wietrzychowskiego, prezesa Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie. Sztandar jest niemal dokładną kopią (oprócz zmian celowych dot. nazwy naszej organizacji) orginalnego sztandaru Pułku wręczonego przez Marszałka J. Piłsudskiego w 1923 roku. 

 

Zarząd PAHA:

  • Prezes 

  • Vice Prezes 

  • Sekretarz 

  • Skarbnik 

  • 3 mężów zaufania

 

 

Typ członkowstwa w PAHA:

  • Członek zwyczajny

  • Czlonek stowarzyszony

  • Członek honorowy

Before ceremony

Before ceremony

Barbara Chalko (ZHP) Anna Maria Anders and col. Wietrzychowski

US Army Veterans Color Guard

US Army Veterans Color Guard

National and Veterans Color Guards

National and Veterans Color Guards

Attention!

Attention!

Sponsorship acceptance

Sponsorship acceptance

Symbolic nails of sponsorship are applied

Banner blessing

Banner blessing

Father Tadeusz Dzieszko

Transfer of banner

Transfer of banner

To unit Commander

Transfer of Banner

Transfer of Banner

Unit Commander to Color Guards

Color guards

Color guards

Presenting of PAHA banner to guests

PAHA Banner Color Guard

PAHA Banner Color Guard

WW II Veteran of 12 Podolian Lancers

WW II Veteran of 12 Podolian Lancers

Mr. Henry Scigała speech

Consul Republic of Poland

Consul Republic of Poland

Mr. Robert Rusiecki with wife

After banner ceremony

After banner ceremony

Dinner and Dance Party

.