Nadanie nazwy ulicy imieniem gen. Władysława Andersa

W dniu 7 maja, odcinkowi ulicy Milwaukee w Niles IL, została nadana nazwa generała Wladysława Andersa. W uroczystosciach wzięła udział i nasza delegacja która spotkała się z cóką generała i zarazem matką chrzestną naszego sztandaru, Panią Anną-Marią Anders.


Featured Posts
Recent Posts